ჩვენ გთავაზობთ ეფექტურ გადაწყვეტილებებს წყლის სექტორში

კონტეინერით გამწმენდი ნაგებობა

  • Introduction of Containerized Water Treatment Plant

    კონტეინერით გამწმენდი ნაგებობის დანერგვა

    კონტეინერით გამწმენდი ნაგებობის შემოღება კონტეინერირებული წყლის გამწმენდი სადგური სტანდარტული კონტეინერი პროდუქტია, რომელიც შემუშავებულია პეკინის IWHR კორპორაციის (BIC) მიერ. იგი შექმნილია მცირე რაოდენობით წყლის გასაწმენდად. კონტეინერით გამწმენდი ნაგებობა გამოიყოფა ორი სხვადასხვა ტიპის სერიად: (2) მეორეა წყლის გასუფთავება სასმელად; (კონტეინერით წყლის გამწმენდი ქარხანა) ...